GEMEENTEBLADWet toeristische verhuur, Oeverwallaan 103 te Den Haag

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Algemene informatieVakantieverhuur van de woning Oeverwallaan 103Ons kenmerk: 202329982Stadsdeel:-Leidschenveen-YpenburgLocatie(s)Oeverwallaan 103Datum bekendmaking besluit:12 december 2023Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatieU kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. BezwaarclausuleBent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.BezwaarschriftVermeld in uw bezwaarschrift:-naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;-de datum en handtekening;-een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;-de argumenten voor bezwaar.VolmachtDient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Voorlopige voorzieningBij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den HaagLocatie van de getoonde markers op de kaartDe activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.Meer informatie?Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Den Haag. Bekijk alle Bekendmakingen Den Haag in .

https://denhaagkrant.nl/bekendmakingen-den-haag/

Deel dit bericht:

Redactie Den Haagkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Den Haagkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Den Haag.

Gerelateerde berichten